Garanti och försäkring

Garantier

Hos oss får du garanti på flera behandlingar. Garantierna gäller på Tandvårdshuset i Torshälla som tillhör Alawini Tandvård AB.

Vi lämnar garanti på tandersättningar. Ersättning för förlorade tänder kallas även protetik.

Tandersättning (protetik)

  • Ett års garanti på avtagbar protetik
  • Tre års garanti för implantat
  • Tre års garanti på fastsittande tandburen protetik*

* För att garantin ska gälla behöver du komma på de undersökningar och behandlingar som din tandläkare eller tandhygienist bedömer nödvändiga och kallar dig till. Det är också viktigt att du snabbt kontaktar din tandläkare om du upptäcker att något inte känns bra med dina nya tänder.

Tre års garanti på fastsittande tandburen protetik

  • Garantin täcker omgörning av kronor och broar oavsett orsak, förutom vid olycksfall – då gäller din olycksfallsförsäkring.
  • Garantin omfattar arbeten utförda efter den 1 februari 2016.

Om din krona skulle gå förlorad på grund av att tanden måste tas bort, så vi drar alltså av den summan på vad det kostar att göra ett nytt implantat eller bro för att ersätta den förlorade tanden. Du kan inte byta avdraget mot kontanter.

Lagning

Lagning kallas även för fyllning. Kompositfyllning som behöver göras om inom ett år ersätts utan kostnad med ny fyllning. För att garantin ska gälla ska tandläkaren ha bedömt kompositfyllning som det bästa alternativet. Garantin gäller bara en omgörning och inte kompositkrona.

Intyg om material

Vi lämnar intyg om material som använts vid protetiska arbeten och fyllningar om du önskar det.