Prislistan

 

Grupper

Priskod

Beskrivning

Pris

Bettfysiologi

p604

Mjukplastskena laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena

3 500:-

Bettfysiologi

p601

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 500:-

Bettfysiologi

p602

Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena

4 500:-

Bettfysiologi

p603

Reponeringsskena, per skena

10 250:-

Broled

 p853

Hängande led vid implantatförankrad bro

 5 500:-

Brostöd

 p861

 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer

51 860:-

Brostöd

p862

 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer

53 840:-

Brostöd

p863

 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer

55 370:-

Brostöd

p865

 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer

30 380:-

Brostöd, Implantat, Krona

 p801

 Laboratorieframställd metallburen krona

6 970:-

Brostöd, Implantat, Pelare

p803

Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift

1 905:-

Brostöd, Krona

p811

Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad.

1 560:-

Brostöd, Krona

p852

Implantatförankrad krona

11 085:-

Brostöd, Krona, Pelare

p802

Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift

3 250:-

Diverse

p141

Studiemodell, för behandlingsplanering

1 295:-

Diverse

p313

Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer

1 935:-

Diverse

p314

Beteendemedicinsk behandling

1 980:-

Diverse

p523

Stiftborttagning

1 570:-

Diverse

p880

Av- och återmontering av implantatförankrade konstuktioner på ett till två implantat

3 125:-

Diverse

p881

Reparation av implantatförankraf konstruktion, mindre omfattande

3 105:-

Diverse

p882

Av- och påmontering av implantatförankrad bro

3 900:-

Diverse

p883

Reperation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats

8 615:-

Endodonti

p501

Upprensning och rotfyllning, en rotkanal

4 950:-

Endodonti

p502

Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler

5 950:-

Endodonti

p503

Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler

6 590:-

Endodonti

p504

Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler

6 950:-

Endodonti

p520

Akut endodontisk behandling, annan behandlare

1 705:-

Endodonti

p521

Akut endodontisk behandling

1 750:-

Endodonti

p522

Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi

1 205:-

Ex. övertalig tand, Extraktion, Kirurgi

p406

Tanduttagning, övertalig tand

1 525:-

Extraktion

p401

Tanduttagning, en tand

1 550:-

Extraktion

p402

Tanduttagning, en tand, komplicerad

1 990:-

Implantat

p420

Implantat per styck

3 815:-

Implantat

p435

Avlägsnande av ett implantat

3 925:-

Implantat

p436

Avlägsnande av ett implantat, enkel

2 185:-

Implantat

p858

Distans inklisive centrumskruv, per styck

2 255:-

Implantat

p884

Reparation av omplantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs. Fixtur (implantat) vid reparation eller utbyggnad, per fixtur

17 500:-

Implantat

p925

Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansannslutning vid tillstånd 5031, 5033, 5036, 5037. Implantat ingår.

18 470:-

Implantat

p928

 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansannslutning vid tillstånd 5031, 5033, 5036, 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på stödtänder

18 205:-

Kirurgi

p404

Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle

3 120:-

Kirurgi

p405

Omfattande dentoalveolär kirurgi

4 160:-

Kirurgi

p407

Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle

 2 055:- 

Kirurgi

p421

Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur

3 620:-

Kirurgi

p422

Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik, distansop.

 2 505:-

Kirurgi

p423

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle

14 830:-

Kirurgi

p425

Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer

16 665:-

Kirurgi

p426

Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik

3 255:-

Kirurgi

p444

Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller

5 650:-

Kirurgi

p445

Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre imlplantat

5 650:-

Kirurgi

p446

Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatriproteing, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

2 815:-

Kirurgi

p447

Rekonstruktiv behandling med mbenersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

3 225:- 

Kirurgi

p448

 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle

2 745:- 

Kirurgi

 

 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd

925:- 

Kirurgi

p541

Rotspetsoperation

5 660:- 

Kirurgi

p542

 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd

4 030:- 

Kirurgi , Parodontologi

p441

Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit vid enstaka

implantat

4 535:-

Komposit

p442

Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom

4 585:-

Komposit

p443

Kirurgisk behandling av peri-implantit

5 900:-

Komposit

p701

Fyllning av en yta på framtand eller hörntand

1 605:-

Komposit

p702

Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand

 1 760:-

Komposit

p703

Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand

1 845:-

Komposit

p704

Fyllning av en yta på molar eller premolar

1 675:-

Komposit

p705

Fyllning av två ytor på molar eller premolar

1 740:-

Komposit

p706

Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar

1 815:-

Komposit

p707

Krona i plastiskt material, klinikframställd

2 725:-

Komposit

p708

Stiftförankring vid fyllningsterapi

 1 545:-

Krona

p800

Permanent tandstödd krona, en per käke. 

6 900:-

Krona

p808

Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner

 5 360:-

Krona

p815

Sadelkrona

6 995:-

Krona

p850

Implantatförankrad krona, en per käke

11 105:-

 Krona

p859

Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd

2 375:-

Krona

p921

Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand

6 550:-

Krona

p922

Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar

6 550:-

Krona

p926

Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036, 5037

11 105:-

Krona

p929

Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031, 5033, 5036 och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på stödtänder

11 105:-

Krona

p343

Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behand

1 905:-

Parodontologi , Profylax

p201

Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning

550:-

Parodontologi , Profylax

p204

Profylaxskena, en skena

1 795:-

Parodontologi , Profylax

p205

Fluorbehanding inklusive professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd

570:-

Parodontologi , Profylax

p206

Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring

540:-

Parodontologi , Profylax

p207

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten vid undersökningstillfälle

559:-

Parodontologi , Profylax

p208

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande

649:-

Parodontologi , Profylax

p209

Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande

1 550:-

Parodontologi , Profylax

p302

Sjukdomsbehandlande åtgärder

1 560:-

Parodontologi , Profylax

p303

Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling, mjukbasning

1 950:-

Parodontologi , Profylax

p304

Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande

1 685:-

Parodontologi , Profylax

p311

Information och instruktion vid tand- och

munsjukdomar (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar)

615:-

Parodontologi , Profylax

p312

Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem

550:-

Parodontologi , Profylax

p321

Icke-operativ behandling av kariessjukdom

520:-

Parodontologi , Profylax

p341

Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning

550:-

Parodontologi , Profylax

p342

Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning

1 515:-

Parodontologi , Profylax , Temporär fyllning

 p322

Stegvis exkavering

1 515:-

Profylax

p161

Salivsekretionsmätning

600:-

Profylax

1 p162

Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning

1 930:-

Profylax

p163

Biopsi och Laboratorieundersökning (PAD)

1 980:-

Profylax

p164

Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)

1 945:-

Protes

p806

Radikulärförankring vid avtagbar protes

3 425:-

Protes

p822

Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder

8 660:-

Protes

p823

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder

9 160:-

Protes

p824

Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad

13 975:-

Protes

p825

Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments

14 420:-

Protes

p826

Attachments, per styck, material

 795:-

Protes

p827

Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder

13 270:-

Protes

p828

Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder

14 270:-

Protes

p829

Immediatprotes

10 950:-

Protes

p831

Justering av avtagbar protes

1 575:-

Protes

p832

Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand

3 255:-

Protes

p833

Rebasering av protes

3 955:-

Protes

p834

Lagning av protes där teknikerinsats krävs

4 950:-

Protes

p835

Rebasering och lagning av protes

4 535:-

Protes

p836

Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs

7 810:-

Protes

p837

Komplicerad lagning av protes där uppvaxning

och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes

10 575:-

Protes

p839

Inmontering av förankringselement

2 985:-

Protes

p845

Ocklusionskorrigerande bettslipning

1 935:-

Protes

p846

Skena för vertikal platsberedning

5 055:-

Protes

p847

Klammerplåt

3 960:-

Protes

p848

Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand

545:-

Protes

p871

Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer

23 350:-

Protes

p872

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer

27 555:-

Protes

p873

Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer

32 105:-

Protes

p874

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer

8 145:-

Protes

p875

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer

10 700:-

Protes

p876

Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer

12 605:-

Protes

p877

Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement

24 390:-

Protes

p878

Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck

980:-

Röntgen

p121

Röntgenundersökning av enskild tand

95:-

Röntgen

p123

Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan

 1775:-

Röntgen

p124

Panoramaröntgen

925:-

Röntgen

p125

Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys

915:-

Röntgen

p126

Röntgenundersökning, omfattande. Helstatus.

1 985:-

Röntgen

p127

Röntgenundersökning, delstatus

495:-

Röntgen

p128

Röntgenundersökning, större delstatus

635:-

Röntgen

p131

Tomografiundersökning, en kvadrant

 1 985:-

Röntgen

p132

Tomografiundersökning, två kvadranter

2 270:-

Röntgen

p133

Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus, käkled eller traumautredning

2 560:-

Röntgen

p134

Tomografiundersökning, fyra kvadranter

3 045:-

Trauma

p103

Akut undersökning

850:-

Trauma, Undersökning

p107

Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

 1 555:-

Trauma, Undersökning

p108

Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare

1 725:-

Undersökning

p101

Basundersökning och diagnostik, tandläkare

1 050:-

Undersökning

p103

Kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare

570:-

Undersökning

p111

Basundersökning, utförd av tandhygienist

1 635:-

Undersökning

p112

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

1 825:-

Undersökning

p113

Akut undersökning, utförd av tandhygienist

570:-

Undersökning

p114

Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienst

 610:-

 

Statligt tandvårdsstöd

Alla som enligt socialförsäkringsbalken anses vara bosatta i Sverige har från och med det år man fyller 20 år rätt till statligt tandvårdsstöd.

Tandvårdsstödet har tre delar:
• Allmänt tandvårdsbidrag
• Särskilt tandvårdsbidrag
• Högkostnadsskydd

<h3Allmänt tandvårdsbidrag ATB

Alla bosatta i Sverige får ett tandvårdsbidrag. Unga upp till 29 & 65+ får 600 kronor om året och mellan 29-65 300 kronor om året. Går ej att dela upp utan allt måste tas ut på en gång.

Särskilt tandvårdsbidrag STB

Det särskilda bidraget gäller vid vissa sjukdomar vilka bestäms av Socialstyrelsen. Bidraget är 600 kronor per halvår och kan ej sparas. Man kan dock dela upp det på fler gånger på ett halvår. Ansökan måste göras. Prata med din tandläkare.

Högkostnadsskyddet

Börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor.
Sedan får patienten ersättning för
• 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
• 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Läsa mer om tandvårdsstödet http://www.forsakringskassan.se/privatpers